Twitter

Opinie i stanowiska

O konieczności wydłużenia wieku emerytalnego, marzec 2012 Żyjemy coraz dłużej. Nasze życie wydłuża się mniej więcej o 1 rok co 5 lat. Podniesienie minimalnego wieku uprawniającego do emerytury jest więc niezbędne, aby powstrzymać drastyczną obniżkę świadczeń, przyspieszyć wzrost zamożności Polaków oraz wyrównać szanse kobiet na rynku pracy
O oczekiwaniach wobec nowego rządu, listopad 2011
Oczekujemy, że system będzie transparentny, a ścieżka legislacyjna przejrzysta, także pod względem autorstwa....
CZYTAJ WIĘCEJ
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI