Twitter

O oczekiwaniach wobec nowego rządu, listopad 2011

piątek, 23 grudnia 2011
Oczekujemy, że system będzie transparentny, a ścieżka legislacyjna przejrzysta, także pod względem autorstwa. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy powoływać kolejne komisje przyjaznego państwa i ustawy de regulacyjne. Gwarancja transparentności jest kluczowa dla stabilnego działania systemu stanowienia prawa. Niezbędne jest także prowadzenia konsultacji społecznych, polepszenie komunikacji na linii rząd-parlament oraz wprowadzenie metryki ścieżki zmian dla poszczególnych projektów.
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI