Twitter

Opinie i stanowiska

O konieczności wydłużenia wieku emerytalnego, marzec 2012 Żyjemy coraz dłużej. Nasze życie wydłuża się mniej więcej o 1 rok co 5 lat. Podniesienie minimalnego wieku uprawniającego do emerytury jest więc niezbędne, aby powstrzymać drastyczną obniżkę świadczeń, przyspieszyć wzrost zamożności Polaków oraz wyrównać szanse kobiet na rynku pracy
Co z równością kobiet na rynku pracy?
Komentarz dr Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, na temat nominacji prof. Małgorzaty Fuszary na stanowisko Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania...
CZYTAJ WIĘCEJ
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI