Twitter

Co z równością kobiet na rynku pracy?

piątek, 25 lipca 2014

Komentarz dr Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, na temat nominacji prof. Małgorzaty Fuszary na stanowisko Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania

- Wybór prof. Małgorzaty Fuszary na stanowisko Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania jest bardzo dobrą decyzją premiera Donalda Tuska. Nie mam wątpliwości, że ze swoim doświadczeniem, merytorycznym przygotowaniem i otwartością na dialog doskonale sprawdzi się jako osoba odpowiedzialna za sprawy równościowe.

Na rynku pracy jest wiele do zrobienia w kwestii wyrównywania pozycji kobiet. Obserwowane obecnie niekorzystne zmiany demograficzne są ściśle powiązane z polityką równościową. Najwięcej dzieci rodzi się w tych krajach, gdzie kobiety nie muszą wybierać między rodziną a pracą: we Francji, gdzie postawiono na powszechną dostępność opieki instytucjonalnej, i w krajach skandynawskich, gdzie oprócz żłobków i przedszkoli od kilku dekad działają mocne mechanizmy promujące równość w rodzinie. Dlatego potrzebna jest polityka rodzinna wspierająca aktywność zawodową kobiet i ułatwienia w łączeniu życia zawodowego z prywatnym tak, by kobiety nie były wypychane z rynku pracy. Niezbędne są kampanie społeczne promujące równość praw i obowiązków rodziców, służące m.in. upowszechnieniu wykorzystania urlopów ojcowskich. Potrzeba dalszych działań na rzecz zwalczania luki płacowej.

W kontekście zmian demograficznych i rynku pracy niezbędne staje się promowanie polityki różnorodności w zatrudnieniu i pełnego wykorzystania potencjału zawodowego nie tylko mężczyzn, ale i kobiet, osób 50+, niepełnosprawnych.

To wszystko zadania, przed którymi stanie prof. Małgorzata Fuszara po objęciu rządowej teki. Wierzę, że będzie otwarta na współpracę ze środowiskami przedsiębiorców, bez której wielu potrzebnych zmian nie uda się wprowadzić.

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI