Twitter

Opinie i stanowiska

O konieczności wydłużenia wieku emerytalnego, marzec 2012 Żyjemy coraz dłużej. Nasze życie wydłuża się mniej więcej o 1 rok co 5 lat. Podniesienie minimalnego wieku uprawniającego do emerytury jest więc niezbędne, aby powstrzymać drastyczną obniżkę świadczeń, przyspieszyć wzrost zamożności Polaków oraz wyrównać szanse kobiet na rynku pracy
O tym, dlaczego polskie firmy są nieobecne w rankingu innowacyjności, styczeń 2012
Boston Consulting Group opublikowała zestawienie 50 najbardziej innowacyjnych firm świata. Polskie przedsiębiorstwa nie znalazły się na liście i długo się tam nie pojawią....
CZYTAJ WIĘCEJ
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI