Twitter

O tym, dlaczego polskie firmy są nieobecne w rankingu innowacyjności, styczeń 2012

piątek, 11 stycznia 2013

Polskich marek w rankingu najbardziej innowacyjnych firm świata nie ma i długo jeszcze nie będzie. Trzeba pamiętać, że gospodarka amerykańska, która według zestawienia Boston Consulting Group ma najwięcej innowacyjnych przedsiębiorstw, bazę dla innowacyjności budowała przez wiele lat.

Polskie firmy są ciągle słabe kapitałowo. Nawet te największe są niewspółmiernie małe w stosunku do takich potentatów, jak Apple, Google czy Samsung. Już w 2009 roku wartość rynkowa Google wynosiła 200 mld dolarów, a wartość rynkowa Asseco sięga dzisiaj nieco ponad 1 mld dolarów. Przy czym Asseco jest firmą, która wydaje najwięcej na badania i rozwój (B+R) spośród wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Niestety, to ciągle dużo za mało na miejsce w rankingu 50 najbardziej innowacyjnych firm świata. Problemem zatem jest wielkość polskich przedsiębiorstw i kapitał, którym dysponują, ale także, a może przede wszystkim, zupełny brak wsparcia dla innowacyjności w Polsce.

Nie ma polityki wspierania innowacyjności, bo trudno za taką uznać Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który co prawda dysponował dużymi, jak na warunki polskie, środkami, ale ich wykorzystanie nie zwiększyło liczby innowacyjnych firm w Polsce. Potrzebne są działania w obszarze podatkowym, rozwiązania pozwalające rozwijać się funduszom podwyższonego ryzyka, a teraz, co wymaga znacznie więcej czasu, zmiana systemu edukacji. Młodzi ludzie powinni być uczeni otwartości na zmiany, premiowani za kreatywność, a nie karani za nią. Może czas na rewolucję w Polsce dotyczącą polityki wsparcia innowacji, bo dotychczasowe działania nie są wystarczająco spójne i efektywne, by Polska weszła na drogę innowacyjności.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI