Twitter

Obrady BusinessEurope w Helsinkach. Głos europejskich pracodawców.

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Obrady BusinessEurope w Helsinkach. Głos europejskich pracodawców.

Pekka Lundmark, prezydent EK Fińskiej Federacji Pracodawców w przemówieniu, w czasie spotkania prezydentów BusinessEurope (COPRES) w Helsinkach, podkreślił znaczenie biznesu w osiągnięciu celów klimatycznych dla Europy. Wskazał na konieczność poniesienia kosztu ogromnych nakładów inwestycyjnych, których wymaga uzyskanie neutralności klimatycznej biznesu w 2050 r.

 Pekka Lundmark, zwrócił też uwagę, że utrzymanie konkurencyjności UE wymaga ograniczenia tzw. Carbon leakage, czyli ucieczki produkcji do krajów o niskich standardach środowiskowych. Europa odpowiada jedynie za 9% światowej emisji CO2. Skuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu wymaga globalnego systemu, np. globalnego rynku praw emisji, w którym będą USA, Rosja i Chiny. Żeby to osiągnąć powinniśmy być liderem zmian, do których zachęcimy innych.

To jeden z najważniejszych tematów, które zostały poruszone na posiedzeniu prezydentów BusinessEurope (COPRES) w Helsinkach. Inne tematy to polityka konkurencji UE, relacje gospodarcze UE- Chiny i Brexit.

Gościem specjalnym posiedzenia prezydentów BusinessEurope w Helsinkach był premier Finlandii Antti Rinne, który mówił o priorytetach zaczynającej się w lipcu prezydencji fińskiej w Radzie UE. Premier zaznaczył, że jednym z najważniejszych wyzwań dla Europy są zmiany klimatyczne i digitalizacja, a Finlandia chce być liderem przemian stając się neutralna klimatycznie już do 2035 r. W związku z tym konieczne są inwestycje w infrastrukturę, badania i innowacje. Ponadto, premier Rinne mówił o potrzebie zmian w edukacji, które będą odpowiadać na wyzwania rynków pracy w lepszym stopniu niż ma to miejsce teraz.

W spotkaniu udział wzięła delegacja Lewiatana w składzie: Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, Maciej Witucki, wiceprezydent, Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny i Kinga Grafa, dyrektorka biura Lewiatana w Brukseli.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI