Twitter

Open Eyes Economy Summit 2019: moja rozmowa z Luką Jahierem o przyszłości europejskiej gospodarki

czwartek, 21 listopada 2019

Open Eyes Economy Summit 2019: moja rozmowa z Luką Jahierem o przyszłości europejskiej gospodarki

Open Eyes Economy Summit 2019 to forum, na którym panele wyglądają ciekawiej niż rozmowa dwóch prezesów i jednego wiceministra. Takim wydarzeniem była moja potyczka słowna z przewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego Luką Jahierem.

Przewodniczący EKES zwracał uwagę na konkurencyjność europejskiej gospodarki. Podkreślił, że kluczową sprawą jest wspólny front Unii Europejskiej wobec Chin. Należy rozważyć, czy politykę handlową państwa członkowskie będą kształtować samodzielnie, czy należy ją koordynować. Jako przykład podał format współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami, czyli tzw. 16+1. Dyskutowaliśmy o tym, czy to dobra droga, bo nie wszystkie państwa tego grona należą do Unii, a sam format może służyć do rozgrywania państw między sobą przez Chiny

Europa stoi przed wyzwaniem cyfryzacji, które istotnie wpłynie na jej światową konkurencyjność. Przypomniałam, że dziś największą kapitalizację mają giganci cyfrowi, nie posiadający prawie żadnego majątku - w przeciwieństwie do firm starej gospodarki, które najwyżej wyceniane były 10 lub 15 lat temu i miały fabryki i łańcuchy logistyczne, produkowały rzeczywiste a nie wirtualne dobra. Europejskie państwa z jednej strony chcą przyciągać działalność firm cyfrowych spoza kontynentu, jednak czy powinno to odbywać się na drodze uprzywilejowania tych firm, płacących małe lub zerowe podatki w UE? To z pewnością jedno z największych wyzwań dla nowej Komisji Europejskiej i nowego Parlamentu.

Open Eyes Economy Summit to nietypowe wydarzenie, podczas którego spotykają się specjaliści z różnych dziedzin życia społecznego: naukowcy, samorządowcy, biznesmeni, artyści i dziennikarze, aby rozmawiać o nowym modelu gospodarki, który może być receptą na kryzysy gnębiące współczesne społeczeństwa. Rozmowy toczą się w czterech blokach tematycznych: FIRMA-IDEA, MARKA – KULTURA, MIASTO-IDEA oraz ŁAD MIĘDZYNARODOWY.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI