Twitter

Deklaracja Sopocka 2019. Zamiast pytać, co będzie jutro, weźmy przyszłość w swoje ręce!

poniedziałek, 30 września 2019

Deklaracja Sopocka 2019. Zamiast pytać, co będzie jutro, weźmy przyszłość w swoje ręce!

W obradach, które trwały od środy do piątku, wzięło udział prawie 1200 osób, przedstawiciele biznesu, polityki, kultury, nauki i mediów. Uczestniczyli oni w 80 wydarzeniach. W tym roku tematem EFNI było „#Cobędziejutro? Jak demokracja, jaki rynek, jaka Europa?".


Na zakończenie konferencji, tradycyjnie, jak co roku, przyjęto Deklarację Sopocką. Czytamy w niej, że Unia Europejska to druga gospodarka świata. O wartości europejskiego projektu świadczy jednak to, że w Unii zachowujemy pokój, szanujemy zasady demokracji i prawa człowieka, podnosimy standardy życia i pracy, rozwijamy gospodarkę, tworzymy lepsze perspektywy zatrudnienia.


Zdaniem uczestników EFNI kluczowe jest dziś zachowanie wspólnoty celów i wartości europejskich oraz przekonanie reszty świata do podążania podobną ścieżką. Globalizacja i zmiana układu sił są dziś wyzwaniem w utrzymaniu światowej pozycji Europy. Dlatego musimy ją wzmocnić i przeciwstawiać się fali nacjonalizmu, protekcjonizmu i partykularyzmom.

Deklaracja Sopocka 2019

1. Unia Europejska to druga gospodarka świata. Owartości europejskiego projektu świadczy jednak to, że w Uniizachowujemy pokój, szanujemyzasadydemokracjii prawaczłowieka,podnosimy standardy życia i pracy,rozwijamy gospodarkę, tworzymy lepsze perspektywy zatrudnienia.

2. Kluczowe jest dziś zachowanie wspólnoty celów i wartości europejskichorazprzekonanie reszty świata do podążania podobną ścieżką. Globalizacja i zmiana układu sił są dziś wyzwaniem w utrzymaniuświatowejpozycjiEuropy. Dlatego musimy ją wzmocnić i przeciwstawiać się fali nacjonalizmu, protekcjonizmuipartykularyzmom.

3. Nie mamy już czasu do stracenia, żeby skutecznie chronić Ziemię jej zasoby, klimat i środowisko. Musimy intensywnie pracować nad osiągnięciem neutralności klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego najpóźniej do połowy XXI w. Jednakzadanie wykorzystywaniaenergii odnawialnej i przejściado gospodarki o obiegu zamkniętym powinno być inwestycją w globalną konkurencyjność, a nie ciężarem. Dlatego musimy zapewnić sprawiedliwą transformację oraz powstrzymaćeksportzanieczyszczeńi produkcjina inne kontynenty

...

Pełen tekst deklaracji do pobrania poniżej:

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI