Twitter

Arbitraż i mediacja szansą dla przedsiębiorców

czwartek, 30 maja 2019

Arbitraż i mediacja szansą dla przedsiębiorców

Wiceminister Łukasz Piebiak podkreślił rolę Konfederacji Lewiatan w promowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. „Przy Konfederacji Lewiatan działa Koordynator CAM, a sama organizacja ma na koncie najwięcej postępowań mediacyjnych w ramach realizowanych przez nas projektów" - przypomniał wiceminister Piebiak.

Prezydent Henryka Bochniarz zwróciła uwagę na wysoki priorytet, jaki Konfederacja Lewiatan od początku działalności nadała rozwijaniu narzędzi pozasądowego rozwiązywania konfliktów gospodarczych.

„W warunkach dynamicznie rozwijającej się gospodarki wolnorynkowej, system sądownictwa nie nadążał za rosnącą lawinowo liczbą spraw gospodarczych. Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i promować wśród naszych przedsiębiorców mediację i arbitraż jako metody szybsze i efektywniejsze" - powiedziała Henryka Bochniarz.

Przedstawiciele resortu sprawiedliwości, mediatorzy, przedstawiciele zawodów prawniczych i przedsiębiorcy uczestniczyli w panelach dotyczących klauzul mediacyjnych, usług Centrum Arbitrażu i Mediacji dla firm oraz o przedsiębiorstwach przyjaznych mediacjom.

Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowej działalności sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji w Polsce, które powstały w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich. Wydarzenie było okazją do rozmów z profesjonalnymi mediatorami specjalizującymi się w rozwiązywaniu konfliktów gospodarczych oraz wymiany dobrych praktyk.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI