Twitter

Polka 2009

poniedziałek, 11 stycznia 2010

Redakcja „Gazety Wyborczej” zaprasza w styczniu czytelniczki „Wysokich obcasów” do udziału w plebiscycie na Polkę 2009. Wśród nominowanych przez znane osoby ze świata nauki, kultury, sztuki i sportu znajduje się również – w kategorii „Polityka i społeczeństwo” – Henryka Bochniarz.

Oto jak Henrykę Bochniarz przedstawiają „Wysokie obcasy”:

Przedsiębiorczyni, menedżerka, naukowczyni, liderka środowiska pracodawców polskich i społeczniczka. Jako główna pomysłodawczyni, inicjatorka i organizatorka Kongresu Kobiet Polskich dokonała rzeczy niespotykanej – zgromadziła kilka tysięcy kobiet o różnych poglądach politycznych i różnych doświadczeniach życiowych, które podjęły deklarację wspólnego działania na rzecz praktycznej realizacji konstytucyjnego zapisu o równości płci. Kongres postrzegam jako próbę przebudzenia Polek. 100 tys. podpisów już w Sejmie, ich zbieranie oznaczało uaktywnienie wielu kobiet. W Polsce cierpimy na brak aktywności w zakresie tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Kłaniam się kobietom, które to przełamują. A Kongres Kobiet był wydarzeniem i jego uczestniczki będą je pamiętać.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI