Twitter

To nie był zły rok

czwartek, 30 grudnia 2010

Między trzy plus a cztery minus - na tyle prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz oceniła działania rządu Donalda Tuska w 2010 roku.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie PKPP Lewiatan jej prezydent podsumowała też stan polskiej gospodarki. Zdaniem prezydent PKPP Lewiatan Henryki Bochniarz, wzrost gospodarczy Polski w 2010 roku sięgnie 3,6-3,8 procent, przewyższy więc dwukrotnie zakładane w budżecie 1,8 procent. Z szybszym tempem rozwoju powinny się wiązać wyższe przychody. Tymczasem tych dodatkowych pieniędzy jakoś nie widać. Wyższy wzrost naszego PKB nie przekłada się na większe przychody. - To prawdziwa zagadka finansowa. W przyszłym roku postaramy się ją rozwikłać – zapowiedziała Henryka Bochniarz.

Zdaniem ekspertów PKPP Lewiatan w mijającym roku rządowi udało się przeprowadzić kilka zmian, ważnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Do największych sukcesów należałoby zaliczyć rozwiązanie konfliktu w PZU i pozbycie się części resztówek w spółkach, przyspieszenie budowy autostrad, przygotowanie ustawy deregulacyjnej, wprowadzenie zamawianych i dodatkowo dofinansowanych kierunków studiów, poprawienie wyników implementacji dyrektywy usługowej, zmianę przepisów umożliwiających przekształcenie spółdzielni pracy i indywidualnej działalności gospodarczej w spółki prawa handlowego oraz wprowadzenie leasingu konsumenckiego w CIT i PIT.

Zdaniem ekspertów PKPP Lewiatan, lista zaniechań i porażek rządu jest jednak zdecydowanie dłuższa. Najważniejsze z nich to m.in.: opóźnienie w prywatyzacji sektora energetycznego, znikome postępy w modernizacji sieci i usług kolejowych, opóźnienie w realizacji dużych inwestycji współfinansowanych z środków UE, np. spalarn i oczyszczalni ścieków, pozorna reforma KRUS, która praktycznie nie będzie miała wpływu na deficyt tej instytucji, zamieszanie wokół OFE, czyli kapitałowej części systemu emerytalnego. Nie doczekaliśmy się też ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która miała przyspieszyć uchwalanie planów miejscowych i ułatwić realizacje inwestycji budowlanych. Nadal brakuje ustawy o korytarzach przesyłowych, która miała ułatwić budowę linii energetycznych. Nie została uchwalona ustawa o odpadach, która miała zmniejszyć udział składowanych odpadów, a zwiększyć wykorzystanie odpadów do produkcji energii lub jako surowców. Podwyżki stawek VAT, nieuniknionej ze względu na sytuacje finansów publicznych, nie wykorzystano do ujednolicenia stawek. Wbrew opinii Pracodawców prowadzono dodatkowy dzień wolny od pracy w Święto Trzech Króli. Utknęły prace nad promocją gospodarki polskiej i nad prawem holdingowym. Nadal też rząd nie konsultuje ze środowiskami biznesu stanowisk co do projektów unijnych.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI