Twitter

Forum Ekonomiczne w Krynicy

poniedziałek, 13 września 2010

Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan, była gościem XX Forum Ekonomicznym. Jej udział w dyskusjach panelowych, zwłaszcza polemiki z Janem Krzysztofem Bieleckim, odbiły się szerokim echem wśród uczestników Forum oraz w mediach.

H. Bochniarz uczestniczyła m.in. w zorganizowanym przez firmę konsultingową McKinsey panelu nt. szans i wyzwań dla liderów polskiej gospodarki. Zapytana przez moderatora o bariery w rozwoju dużych firm stwierdziła, że one z barierami poradzą sobie same, natomiast w pokonywaniu licznych przeszkód trzeba wspomagać firmy średnie i małe. Jej zdaniem jednym ze sposobów podnoszenia konkurencyjności gospodarki jest dokończenie prywatyzacji, w tym zmniejszenie obecności państwa w wielu dużych firmach. Prywatni właściciele sprawią, że staną się one bardziej efektywne.

Polemikę z tym poglądem podjął Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Jego zdaniem dobre wyniki wielu spółek, w których udziały ma państwo nakazują zrewidować pogląd, że prywatna własność jest zawsze bardziej efektywna ekonomicznie.

Polemika ta dotknęła jednego z najbardziej już fundamentalnych sporów współczesnej gospodarki nie tylko w Polsce, dlatego była później głośno komentowana w Krynicy oraz w mediach.

Temat powrócił w kolejnym panelu zorganizowanym przez PZU, poświęconym nowemu ładowi korporacyjnemu. Tym razem premier Bielecki już na wstępie uzupełnił swój pogląd z poprzedniego dnia oświadczając, że generalnie rzecz biorąc prywatne jest lepsze od publicznego, ale bywają od tej zasady wyjątki, np. PZU, KGHM czy PKO BP. Jego zdaniem te firmy dobrze wykorzystują swoje szanse rynkowe i państwo niekoniecznie powinno sprzedawać swoje w nich udziały. Ten pogląd był już łatwiejszy do zaakceptowania dla pozostałych panelistów, w tym H. Bochniarz, i dyskusja była wyraźnie mniej emocjonalna, ale nie zakończyła się jednoznacznymi wnioskami.

Forum krynickie jest okazją nie tylko do merytorycznych dyskusji, ale mniej formalnych spotkań. Przedstawiciele Lewiatana odbyli ich wiele. Ważne efekty przyniosła rozmowa z Bernardem Wientjesem, szefem holenderskiej organizacji pracodawców.

Ciekawe tematy dotyczące kierunków reform polskiej gospodarki poruszane były podczas kolacji Lewiatana, w której uczestniczyli m.in. ministrowie Jolanta Fedak, Michał Boni, Krzysztof Kwiatkowski, b. premier Jan Krzysztof Bielecki, a także szefowie firm członkowskich Lewiatana, m.in. Andrzej Klesyk (PZU), Maciej Witucki TP SA), Jacek Krawiec (Orlen), Slawomir Sikora (Citi Handlowy), Marek Huzarewicz (Philips Polska), Andrzej Krzemiński (EFL), Pascal Bonne (Dalkia), Grzegorz Górski (GDF Suez).

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI