Twitter

Mój kalendarz

15 grudnia 2008
Debata w redakcji "Rzeczpospolitej" na temat kryzysu gospodarczego
12 grudnia 2008
Wyjazdowe posiedzenie władz i członków PKPP Lewiatan
11 grudnia 2008
Rada Programowa "Kongresu Kobiet"
11 grudnia 2008
Organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego debata publiczna, poświęcona obecnemu kryzysowi ekonomicznemu
11 grudnia 2008
Spotkanie z dyrekcją Muzeum Historii Żydów Polskich
10 grudnia 2008
Koncert "Era Jazzu"
08 grudnia 2008
Współorganizowana przez Onet, Financial Times i Gazetę Prawną konferencja "Czy i kiedy Polska (i Europa Środkowa) odzyska zaufanie inwestorów?"
08 grudnia 2008
Wyjazdowe spotkanie biura PKPP Lewiatan
06 grudnia 2008
Konferencja w Gdańsku, organizowana z okazji 25. rocznicy przyznania Prezydentowi Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla
04 grudnia 2008
Spotkanie Prezydentów Businesseurope w Paryżu
01 grudnia 2008
Konferencja "Konkurencyjność sektora MSP 2008", współorganizowana przez PKPP Lewiatan oraz Komisję Przyjazne Państwo Sejmu RP
29 listopada 2008
Nagranie debaty w TVP Info, poświęconej dialogowi społecznemu w Polsce
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI