Twitter

Mój kalendarz

08 grudnia 2008
Współorganizowana przez Onet, Financial Times i Gazetę Prawną konferencja "Czy i kiedy Polska (i Europa Środkowa) odzyska zaufanie inwestorów?"
08 grudnia 2008
Wyjazdowe spotkanie biura PKPP Lewiatan
06 grudnia 2008
Konferencja w Gdańsku, organizowana z okazji 25. rocznicy przyznania Prezydentowi Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla
04 grudnia 2008
Spotkanie Prezydentów Businesseurope w Paryżu
01 grudnia 2008
Konferencja "Konkurencyjność sektora MSP 2008", współorganizowana przez PKPP Lewiatan oraz Komisję Przyjazne Państwo Sejmu RP
29 listopada 2008
Nagranie debaty w TVP Info, poświęconej dialogowi społecznemu w Polsce
25 listopada 2008
Wywiady dla TV Bloomberg i Japan Times
24 listopada 2008
Spotkanie arbitrów Sądu Arbitrażowego
21 listopada 2008
Konferencja prasowa nt. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
20 listopada 2008
Posiedzenie Rady Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
19 listopada 2008
Koncert z serii Era Jazzu w Sali Kongresowej
19 listopada 2008
Konferencja prasowa PKPP Lewiatan pt. "Największe firmy i banki apelują do NBP, MF i KNF o natychmiastowe działania antykryzysowe"
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI