Twitter

Mój kalendarz

30 marca 2017
Ceremonia wręczenia nagród FCA na Politechnice Warszawskiej
31 marca 2017
Konfederacja nt. Kształtowania przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości
09 marca 2017
Spotkanie z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim
23 - 24 marca 2017
Uroczystości BusinessEurope związane z 60. rocznicą podpisania Traktatów Rzymskich
21 marca 2017
Spotkanie z Ambasadorem Francji - Panem Pierre Levy
14 marca 2017
Rada Stowarzyszenia Kongres Kobiet
07 - 08 marca 2017
Wyjazd służbowy do Genewy
06 marca 2017
Posiedzenie WRDS w Krakowie
03 marca 2017
Wykład dla studentów Uniwersytety Wrocławskiego oraz spotkanie z pracodawcami
23 lutego 2017
IPC, Global Summit of Women, Nowy Jork
15 lutego 2017
Posiedzenie Rady Programowej EFNI
14 lutego 2017
Posiedzenie WRDS w Szczecinie oraz spotkanie z przedsiębiorcami i studentami na Uniwesytecie Szczecińskim
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI