Twitter

Opinie i stanowiska

O konieczności wydłużenia wieku emerytalnego, marzec 2012 Żyjemy coraz dłużej. Nasze życie wydłuża się mniej więcej o 1 rok co 5 lat. Podniesienie minimalnego wieku uprawniającego do emerytury jest więc niezbędne, aby powstrzymać drastyczną obniżkę świadczeń, przyspieszyć wzrost zamożności Polaków oraz wyrównać szanse kobiet na rynku pracy
O limitach obrotowych w małych firmach, 10 czerwca 2007
Podniesienie wysokości progu przychodów netto do 1,2 mln euro ułatwi wykonywanie działalności gospodarczej, a także zmniejszy obciążenie, związane z dokumentowaniem transakcji gospodarczych....
CZYTAJ WIĘCEJ
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI