Twitter

Opinie i stanowiska

O konieczności wydłużenia wieku emerytalnego, marzec 2012 Żyjemy coraz dłużej. Nasze życie wydłuża się mniej więcej o 1 rok co 5 lat. Podniesienie minimalnego wieku uprawniającego do emerytury jest więc niezbędne, aby powstrzymać drastyczną obniżkę świadczeń, przyspieszyć wzrost zamożności Polaków oraz wyrównać szanse kobiet na rynku pracy
O sytuacji na rynku pracy, 27 czerwca 2007
Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że mimo wyraźnej poprawy sytuacja na rynku pracy nadal jest trudna....
CZYTAJ WIĘCEJ
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI