Twitter

Dziękuję Wam za obecność na VIII Kongresie Kobiet!

czwartek, 12 maja 2016

Dziękuję Wam za obecność na VIII Kongresie Kobiet!

Sprawy społeczne, międzynarodowe, przedsiębiorczość i innowacyjność, edukacja, nowe technologie, zdrowie, ekologia, rozwój osobisty i duchowy, kultura, równość płci, partnerstwo, solidarność z mniejszościami seksualnymi – to szerokie spektrum spraw, które poruszyłyśmy podczas naszego wydarzenia – wielkiego spotkania Polek ponad podziałami. Kwestie widziane oczami kobiet, słowa, emocje, które nigdzie indziej nie mogły być wypowiedziane.

W naszym kongresowym gronie spotkały się wyjątkowe kobiety – wybitne profesorki, ekspertki, autorytety w różnych dziedzinach: Danuta Hübner, Magdalena Środa, Dorota Warakomska, Monika Płatek, Barbara Labuda, Małgorzata Fuszara, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Wanda Nowicka, Małgorzata Omilanowska, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Olga Tokarczuk, Sylwia Chutnik, Krystyna Janda, Maja Ostaszewska, Agnieszka Holland, Manuela Gretkowska, Agnieszka Glińska… Były też z nami m.in.: Barbara Nowacka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Paulina Młynarska, Eliza Michalik, Renata Kim. Polityczki, artystki, dziennikarki jako panelistki i moderatorki. Na scenie, ale też w salach warsztatowych i w kuluarach spotkały się kobiety z całej Polski – z dużych miast i małych wiosek. Zarejestrowało się ok. pięć tysięcy kobiet – z Polski, ale też z zagranicy (m.in. z Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Węgier, Białorusi i Ukrainy).

Każda uczestniczka mogła znaleźć w programie coś dla siebie, coś, co ją szczególnie dotyczy, bo tematy rozmów były bardzo różnorodne, np.: zmora korepetycji, gender w podręcznikach, szczepionki, cukrzyca, kobiecy startup, profesjonalny wygląd, autoprezentacja, emisja głosu, porady prawne, kręcenie filmików smartfonem i szycie patchworków. Godzenie ról a kariera, szanse zawodowe, ubóstwo emerytalne, kobiece lobby w polityce, edukacja seksualna, hejt – jak sobie z nim radzić, wypalenie zawodowe, rozwój duchowy, transpłciowość. W ramach VIII Kongresu odbyło się sześć sesji plenarnych, cztery wystąpienia specjalne, obradowało 11 centrów tematycznych.


Wśród występujących były/-li: Wicemarszałkinie Sejmu Barbara Dolniak i Małgorzata Kidawa-Błońska, a także Olga Krzyżanowska i prezydentka Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz: Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania – Wojciech Kaczmarczyk i założyciel KOD Mateusz Kijowski („KOD dla kobiet”).


Nagrodę Różnorodności VIII Kongresu Kobiet przyznałyśmy Robertowi Biedroniowi, a Nagrodę VIII Kongresu otrzymała Barbara Nowacka.


VIII Kongres to były spotkania z przedstawicielkami/-ami działającymi na rzecz kobiet NGO' sów, możliwość uzyskania porad zdrowotnych i prawnych. To także spotkania w Parku Kobiet pod hasłem "Czy Solidarność Kobiet ma Sens?", a także "Kobiety a uzależnienia"... To była też integracja i zabawa – wspólne karaoke i Zumba.

Pełna relacja: https://www.kongreskobiet.pl/

 

OŚWIADCZENIE KONGRESU:

Celem Kongresu Kobiet, od samego początku, było wzmocnienie demokracji, uczynienie jej bardziej równościową, bardziej wrażliwą na dyskryminacje, na problemy kobiet. Uważałyśmy, że społeczeństwo zrównoważone, sprawiedliwe i praworządne będzie lepsze i dla obywateli i dla obywatelek. Nasze ideały przekułyśmy w postulaty, domagając się od rządu ich realizacji. Czasem odnosiłyśmy zwycięstwa, czasem miałyśmy poczucie porażki, zawsze – konieczności uporczywej walki. Dziś czas jakby się cofnął. Musimy troszczyć się nie tylko o równość i prawa kobiet, ale i o fundamenty samej demokracji, o jej podstawowe instytucje, o elementarne zasady wolności obywatelskiej. Obecna władza łamie zasady Konstytucji, pogłębia klerykalizację życia publicznego, ideologizuje edukację, upartyjnia media, inwigiluje obywateli, akceptuje język nienawiści, izoluje Polskę od Europy i wreszcie – podważa podmiotowość kobiet i ich prawo do podejmowania decyzji o macierzyństwie. Nie godzimy się na to! Dlatego Kongres Kobiet będzie wspierał wszelkie inicjatywy obywatelskie na rzecz wolności, demokracji, swobodnego rozwoju społeczeństwa otwartego, praw indywidualnych obywateli i obywatelek. Jesteśmy i będziemy po stronie demokracji, praworządności, równości i europejskości.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI