Twitter

Prawa kobiet, prawa obywatelskie pod rządami PiS-u

wtorek, 8 marca 2016

Wstęp do raportu Kongresu Kobiet i Stowarzyszenia Równość i Nowoczesność:

Raport „Prawa kobiet, prawa obywatelskie pod rządami PiS-u” jest efektem monitoringu przeprowadzonego przez Kongres Kobiet i Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność (RóNo) pierwszych stu dni rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tym czasie partia rządząca przeprowadziła głębokie zmiany ustroju państwa, nierzadko z naruszeniem Konstytucji RP i regulaminu Sejmu, podjęła reformy w polityce socjalnej i zapowiedziała wiele zmian w obszarze edukacji i zdrowia.

Raport analizuje reformy ustrojowe, a także przeprowadzone i zapowiedziane zmiany w polityce społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej (w zakresie zdrowia reprodukcyjnego). Pisząc o ostatnich zmianach prawa nie można było pominąć oceny sytuacji poprzedzającej zmiany wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza że w wielu obszarach poprzednie rządy popełniły również wiele błędów, nie przeprowadzając m.in. potrzebnych reform czy podejmując inicjatywy zbyt późno, np. ustawową regulację in vitro.

Większość reform wprowadzanych przez PiS nie daje niestety najmniejszej nadziei na poprawę. Wręcz przeciwnie. Tak zwana dobra zmiana – główny slogan kampanii wyborczej PiS – jest jedną z największych mistyfikacji politycznych obecnej władzy, a zmiany, które zachodzą, są groźne dla pozycji międzynarodowej Polski, zwłaszcza naszych relacji z Unią Europejską, budżetu państwa, a także przestrzegania naszych praw obywatelskich i praw człowieka. Obecne zmiany dotyczą wprawdzie całego społeczeństwa, ale wiele z nich dotknie przede wszystkim kobiet z uwagi na niezwykle konserwatywne podejście rządzących do praw kobiet i roli kobiety w społeczeństwie i rodzinie.

Przeczytaj cały raport.
 

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI