Twitter

Japonia kusi polskich inwestorów

wtorek, 19 października 2010

Japonia kusi polskich inwestorów

Perspektywom podejmowania działalności gospodarczej na terenie Japonii przez polskie firmy poświęcone było seminarium zorganizowane 19 października 2010 r. dla polskich przedsiębiorców przez Ambasadę Japonii w Warszawie, japońską organizację wspierania handlu JETRO oraz PKPP Lewiatan. W seminarium udział wzięła Henryka Bochniarz.

Zazwyczaj współpraca inwestycyjna pomiędzy Japonią i Polską utożsamiana jest z przyciąganiem japońskich inwestycji do Polski. I one faktycznie już u nas są. Polska jest liderem w przyciąganiu inwestycji japońskich spośród krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Ogółem mamy 252 firmy japońskie o łącznej skumulowanej wartości inwestycji przekraczającej 1.1 mld Euro, w tym tak znane jak Toyota, Sharp, Toshiba czy Bridgestone. Co ważniejsze, w odróżnieniu od pozostałych krajów Europy, zaangażowanie inwestycyjne firm japońskich w Polsce nadal rośnie.

Tym razem chodzi o ruch w odwrotnym kierunku. Japonia, inaczej niż większość państw świata, nie była dotąd znana z przyciągania obcego kapitału. Ale od 2003 roku polityka rządu Japonii zakłada okazywanie wsparcia dla zagranicznych inwestycji. Dążenie Japonii do podpisania szerokiego porozumienia o współpracy gospodarczej z Unią Europejską wiąże się z intensyfikacją działań na rzecz otwierania kraju na napływ europejskich, w tym także polskich inwestycji.

Podczas seminarium przedstawiciele polskich firm mieli okazję dowiedzieć się o formach wspierania, także finansowego, kontaktów z rynkiem japońskim, uczestnictwa w wystawach w Japonii, poszukiwania partnerów handlowych i wreszcie zakładania przedstawicielstw lub firm zależnych. Odpowiednie programy wsparcia oferuje Biuro JETRO w Warszawie oraz unijny program EU-Gateway administrowany przez firmę konsultacyjną Deloitte.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI