Twitter

Henryka Bochniarz o rezultatach szczytu klimatycznego

poniedziałek, 27 października 2014

Unia Europejska ograniczy emisję dwutlenku węgla co najmniej o 40 proc. do 2030 r. względem 1990 r. - uzgodnili przywódcy państw w Brukseli. Polska będzie mniej obciążona kosztami ambitnej polityki klimatycznej.

Rezultaty szczytu w Brukseli są w dużej mierze zgodne z postulatami Lewiatana. Według nas przyjęte propozycje dają szanse na to, żeby polska energetyka podjęła inwestycje w nowe moce wytwórcze, które obniżą emisje w Polsce i poprawią bezpieczeństwo energetyczne. Aby jednak do tego doszło rząd musi dobrze zarządzić tym procesem i stworzyć odpowiednie ramy prawne, które umożliwią wykorzystanie szansy na modernizację polskiej infrastruktury energetycznej.

Jednocześnie uważamy, że zapisy chroniące konkurencyjność europejskiego przemysłu nie są wystarczająco mocne. Liczymy, że Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości odpowiedzialna za przemysł w Europie podejmie działania, które pozwolą przemysłowi europejskiemu utrzymać konkurencyjność względem zewnętrznych graczy.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI