Twitter

Komentarz do składu nowej Komisji Europejskiej

środa, 22 października 2014

Drużyna J.C. Junckera otrzymała w głosowaniu nad zatwierdzeniem jej składu silny mandat od Parlamentu Europejskiego. Środowisko biznesu dobrze ocenia zmiany wprowadzone przez nowego przewodniczącego KE, wynikające z wsłuchiwania się w postulaty biznesu, jak choćby wzmocnienie roli wiceprzewodniczących KE czy połączenie konkretnych obszarów, jak polityka energetyczno- klimatyczna. Po raz pierwszy UE będzie miała też komisarza odpowiadającego za sprawy dotyczące mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli ponad 90 proc. wszystkich przedsiębiorstw działających w krajach członkowskich UE, wytwarzających ponad 50 proc. europejskiego PKB wypracowanego przez firmy i zatrudniających ponad 60 proc. pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju tego sektora, stanowiącego kręgosłup europejskiej gospodarki, to duże wyzwanie stojące przed Elżbietą Bieńkowską. Jestem przekonana, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu. O sukcesie zadecyduje otwartość na współpracę ze środowiskiem biznesu.

W pokryzysowej Europie wiele jest do zrobienia, by przywrócić konkurencyjność gospodarczą i wzrost. Dlatego w nadchodzących dniach BUSINESSEUROPE, największa organizacja pracodawców w UE, przekaże na ręce przewodniczącego nowej Komisji Europejskiej postulaty i propozycje biznesu zawarte w 10-punktowym planie.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI