Twitter

2011

22 grudnia 2011
Spotkanie świąteczne Biura PKPP Lewiatan
22 grudnia 2011
Rada Regionów
21 grudnia 2011
Spotkanie z Jackiem Wekslerem, TVP
20 grudnia 2011
Spotkanie świąteczne Zarządu PKPP Lewiatan
20 grudnia 2011
Spotkanie z Jackiem Michałowskim, Szefem Kancelarii Prezydenta RP
19 grudnia 2011
Spotkanie świąteczne Klubu 22
19 grudnia 2011
Spotkanie z Mikołajem Budzanowskim, Ministrem Skarbu Państwa
16 grudnia 2011
Rada Programowa Kongresu Kobiet
16 grudnia 2011
Spotkanie z Agnieszką Kozłowskią-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
15 grudnia 2011
Konferecnja "Plany rządu i wyzwania rozwojowe Polski", Fundacja Batorego
14 grudnia 2011
Spotkanie z Komitetem Dobrych Praktyk
14 grudnia 2011
"Dzień Dialogu Społecznego", konferencja, Bruksela
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI