Twitter

Polsko-portugalskie Forum w Lizbonie

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Polsko-portugalskie Forum w Lizbonie

- Polska i Portugalia są dla siebie atrakcyjne z wielu względów, także teraz, w czasach kryzysu. Nie chodzi tylko o utrzymanie na wysokim poziomie funduszy spójności i innych środków, kierowanych na poprawę infrastruktury w naszych krajach, ale także o utrzymanie zdobyczy wspólnych rynków we wszystkich postaciach. Polska i Portugalia, tak jak Lewiatan i AIP w ramach BUSINESSEUROPE, mogą w tych sprawach mówić jednym głosem – powiedziała Henryka Bochniarz, otwierając Forum Gospodarcze Polska – Portugalia 20 kwietnia 2012 roku w Lizbonie.


Forum, zorganizowane przez PKKP Lewiatan oraz organizację pracodawców portugalskich AIP z okazji wizyty Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Portugalii, rozpoczęło się wystąpieniami prezydentów Polski i Portugalii. Następnie Prezydent Lewiatana, Henryka Bochniarz, moderowała dyskusją panelową na temat możliwości współpracy handlowej i inwestycyjnej.


Uczestnicy Forum, około 100 przedsiębiorców i działaczy gospodarczych z Portugalii i Polski, wysłuchali wystąpień Marka Łyżwy, Wiceprezesa PAIiIZ nt. klimatu inwestycyjnego w Polsce, Pedro Reisa, Prezesa AICEP (portugalskiego odpowiednika PAIiIZ) nt. potencjału gospodarczego Portugalii oraz Luis Adao da Fonseca, dyrektora ds. rozwoju EDP Renovaveis (energia wiatrowa) o doświadczeniach tej firmy portugalskiej w Polsce.


Forum w Lizbonie było okazją do uświadomienia polskim firmom, że rynek portugalski otwiera drogę do rynków Brazylii, Angoli i innych krajów portugalskojęzycznych, czyli do 250 milionów konsumentów.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI