Twitter

Podniesienie podatków uratuje budżet tylko na chwilę

wtorek, 27 lipca 2010

Rząd, aby obniżyć deficyt finansów publicznych do poziomu wymaganego przez UE nie może się ograniczyć tylko do zwiększenia wpływów do budżetu poprzez podniesienie podatków dochodowych, czy pośrednich. Powinien skupić się na cięciu wydatków. Konieczna jest likwidacja przywilejów emerytalnych dla służb mundurowych, sędziów i prokuratorów, zmniejszenie dopłat do emerytur górników, zaostrzenie warunków przyznawania rent, czy zamrożenie wynagrodzeń w sektorze publicznym.

Przedsiębiorcy mają jednak świadomość, że nie uda się uzdrowić finansów publicznych tylko zmniejszając wydatki państwa. Oszczędności z tego tytułu nie wystarczą do obniżenia deficytu budżetowego i długu publicznego w ciągu najbliższych 2-3 lat, ponieważ likwidacja różnych przywilejów będzie przynosić coraz większe oszczędności dopiero w kolejnych latach. Dlatego rząd powinien przedstawić kompleksowy plan reform po stronie wydatków i dochodów budżetu, w którym ewentualne podwyżki podatków mogą być tylko jednym z elementów naprawy finansów. Oczekujemy, że rząd najpierw przedstawi propozycje zmniejszenia wydatków, ograniczenia kosztów administracji, a dopiero potem zaproponuje rozwiązania zwiększające dochody budżetu.

Jednocześnie PKPP Lewiatan ma nadzieję, że rząd przeprowadzi szereg zmian w przepisach, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej. Chodzi min. o:

  • Przygotowanie projektu zmiany systemu tworzenia prawa – nowy system powinien m.in. zakładać planowanie regulacji lub ich zmian, gwarantować jednoznaczność przepisów prawa, zawierać ocenę rzeczywistych skutków wprowadzanych regulacji i szacować ich koszty,
  • Wdrożenie ustawy deregulacyjnej - zakończenie realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki przeglądu istniejących regulacji i wyeliminowanie z nich tych obowiązków administracyjnych, których wypełnianie nie ma uzasadnienia, a generuje koszty. Przeprowadzenie ustawy przez Sejm.
  • Doprowadzenie do uchwalenia nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustaw z nią związanych przygotowywanych od 3 lat w Ministerstwie Infrastruktury,
  • Uchwalenie i wdrożenie nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, wprowadzającej rozwiązania usprawniające dostęp do kredytu technologicznego i finansowe instrumenty wspierania innowacyjności w przedsiębiorstwach.

W najbliższym tygodniu Lewiatan przedstawi propozycje szczegółowych rozwiązań, które powinny być podjęte dla ratowania finansów publicznych.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI