Twitter

Nowatorsko przeciw bezrobociu

poniedziałek, 11 kwietnia 2011

- Jeśli przyjmiemy przeciętną płacę w gospodarce jako podstawę składki na Fundusz Pracy to oznacza, że firmy skupione w Lewiatanie rocznie odprowadzają do Funduszu blisko 0,5 miliarda złotych. Porozmawiajmy, jak sensownie wydać te pieniądze dla dobra pracodawców i bezrobotnych – namawiała Henryka Bochniarz 11 kwietnia 2011 otwierając dwudniową konferencję „Aktywizacja zawodowa - nowe spojrzenie".

Podczas wystąpienia na otwarciu konferencji zorganizowanej w warszawskim hotelu Westin przez PKPP Lewiatan prezydent Konfederacji podkreśliła, że urzędy pracy powinny bliżej współpracować z pracodawcami. Tylko w ten sposób będą w stanie znaleźć kompetentnych pracowników i przygotować ich do konkretnych stanowisk pracy. Zwróciła też uwagę, że na wyzwania stojące przed polską gospodarką i rynkiem pracy znacznie lepiej niż same urzędy może odpowiedzieć współpraca pracodawców z publicznymi i prywatnymi agencjami pracy. Ważne, by dbać o komplementarność usług i wykorzystać ich synergię. Prezydent Lewiatana namawiała, by dobrze zapoznać się z doświadczeniami uczestniczących w konferencji krajów - Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec i Francji - w tworzeniu aktywnych polityk rynku pracy. Stwierdziła, że współpraca tamtejszych publicznych służb zatrudnienia z instytucjami prywatnymi powinna stać się impulsem do wypracowanie nowych rozwiązań także w Polsce. Aby uporać się z bezrobociem konieczne są nowatorskie sposoby w przywracaniu ludzi na rynek pracy.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI