Twitter

Letni piknik Lewiatana

piątek, 20 lipca 2012

Pikniki Lewiatana 2012

20 lipca w ogrodach nowej siedziby Lewiatana odbył się tradycyjny piknik przyjaciół naszej organizacji. W tym roku tematem przewodnim spotkania była budowa e-społeczeństwa. W debacie pod hasłem „Era Cyfryzacji - gdzie jesteśmy? Szanse i wyzwania dla przedsiębiorców” wziął udział Michał Boni, minister Administracji i Cyfryzacji.

- Cieszę się, że mogliśmy się po raz kolejny spotkać się w gronie przedsiębiorców, środowisk opiniotwórczych, a także polityków, żeby wspólnie świętować ostatnie sukcesy Polski, zwłaszcza po EURO 2012, oraz dyskutować o wyzwaniach, takich jak rozwój społeczeństwa cyfrowego – powiedziała Henryka Bochniarz.

Stworzenie Polski cyfrowej stało się wyzwaniem cywilizacyjnym. Bez powszechnego dostępu do Internetu, możliwości korzystania z e-usług, informatyzacji administracji państwowej nie mamy szans na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Brak nowoczesnych rozwiązań hamuje rozwój przedsiębiorczości i pogarsza konkurencyjność gospodarki. Cyfryzacja to również wielka szansa edukacyjna. To szerszy dostęp do wiedzy, ogromnych zasobów kultury. Dlatego z inicjatywy PKPP Lewiatan powstał Manifest Cyfrowy punktujący kluczowe wyzwania na przyszłość.

W nadchodzących miesiącach pojawią się kolejne okazje do debaty o sprawach ważnych. Już 14-15 września w Warszawie na IV Kongresie Kobiet (www.kongreskobiet.pl ) uczestniczki będą dyskutować o szeroko pojmowanej kobiecej przedsiębiorczości, zaś 26-28 września w Sopocie odbędzie się kolejne Europejskie Forum Nowych Idei organizowane przez Lewiatana (www.efni.pl). Wydarzenie będzie poświęcone debatom m.in. o europejskich interesach i obowiązkach wobec reszty świata, o nowej roli państwa w gospodarce oraz społeczeństwie obywatelskim.

Zapraszam!
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI