Twitter

Jubileusz 15-lecia Fundacji Prymus

niedziela, 23 września 2018

Jubileusz 15-lecia Fundacji Prymus

Założona przez Henrykę Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, Fundacja Prymus, wspierająca wyrównywanie szans edukacyjnych, będzie obchodzi 22 września jubileusz 15-lecia działalności. Przez ten czas fundacja wsparła stypendiami 110 najzdolniejszych uczniów z warmińskiej gminy Dywity, dofinansowała modernizację budynków szkolnych oraz przyczyniła się do rozwoju oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

Chciałabym pochwalić naszą długoletnią modelową współpracę z lokalnym samorządem. To dzięki niej możliwa jest realizacja wielu naszych inicjatyw. Fundacja Prymus to nie tylko stypendia, ale też kursy językowe, warsztaty plastyczne oraz wycieczki edukacyjne - np. do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.

Fundacja Prymus postanowiła rozszerzyć ofertę edukacyjno-kulturalną - od września w ramach współpracy z Fundacją InnWarmia w Brąswałdzie powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób po 50 roku życia.

O rozwoju fundacji opowiada prezes Agnieszka Sakowska-Hrywniak. - Systematycznie wychodzimy z nowymi inicjatywami. Co roku organizujemy bieg na orientację, w którym udział mogą wziąć całe rodziny. Imprezy nawiązują do historii oraz lokalnej przyrody, wpisując się w edukację regionalną. Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Bukwałdzie, organizujemy również co roku Międzyszkolny Turniej Gry w Warcaby Klasyczne o Puchar Fundacji Prymus dla uczniów z gminy Dywity - mówi Agnieszka Sakowska-Hrywniak.

W 2005 Fundacja Prymus uzyskała status organizacji pożytku publicznego, a jej sprawozdania są jawne i ogólnodostępne. Odtąd możliwe jest jej wsparcie poprzez przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na działalność statutową.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI