Twitter

Jakiego państwa potrzebujemy?

poniedziałek, 15 listopada 2021

Jakiego państwa potrzebujemy?

Zakończyło się EFNI w Sopocie, czas na OEES w Krakowie. Już 16 listopada zapraszam na rozmowę o państwie - jakiego chcemy, jakiego potrzebujemy. Prof. Radosław Markowski przedstawi swój najnowszy raport przygotowany razem z Piotrem Zagórskim z Centrum Studiów nad demokracją Uniwersytetu SWPS. Okazuje się, że wśród Polaków przeważają zwolennicy wolności. Preferują oni tą ogólną demokratyczną wartość znacznie częściej niż równość, a co ważniejsze, nie tylko częściej, ale też intensywniej. Podobny stosunek mają do innych przejawów wolności - rynku, postępu, przedsiębiorczości. 

Raport znajdziesz tutaj>>>

Z raportu wynika, że to młodzi, dobrze wykształceni są najczęściej zwolennikami rynku (raczej niż państwa) w radzeniu sobie z problemami społecznymi oraz dysproporcjonalnie częściej wspierają różne przejawy wolności i wykazują niechęć do inwigilacyjnych zapędów państwa - czytamy w raporcie. Oni też są podporą wizji państwa wspierającego postęp i przedsiębiorczość. Na państwie jako instytucji powołanej do rozwiązywania tychże problemów dysproporcjonalnie częściej niż mężczyźni polegają kobiety, choć afektywny stosunek do państwa nie różni obydwu płci.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI