Twitter

Henryka Bochniarz na RDS o szkolnictwie zawodowym

wtorek, 20 lutego 2018

Rada Dialogu Społecznego o szkolnictwie zawodowym

Henryka Bochniarz wzięła udział 16 lutego w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczyli także minister pracy Elżbieta Rafalska, minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, minister zdrowia Łukasz Szumowski i wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek.

Kształtowanie kadry dostosowanej do potrzeb rynku pracy należy rozpocząć od wzmocnienia szkolnictwa zawodowego. Potrzebujemy dogłębnej jego reformy, zmiany wizerunku oraz wzmożonej promocji szkolnictwa zawodowego. Aktywnie współpracujemy z pracodawcami - powiedziała Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej, w czasie plenarnego posiedzenia RDS.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, podkreśliła, ze szkoła musi elastycznie reagować na potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy. - Obecnie rośnie liczba zawodów deficytowych, jest ich już około 30 i w większości są to zawody techniczne. Szkolnictwo powinno odpowiedzieć na te potrzeby - dodała.

- Aby szkolnictwo zawodowe było efektywne i przygotowywało uczniów do potrzeb rynku pracy, potrzebujemy trzech elementów: centrów kwalifikacji, korpusu fachowców i odpowiednich zachęt dla firm - powiedział Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Uczestniczący w posiedzeniu plenarnym RDS minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na współpracę z sektorem prywatnym ochrony zdrowia na równych zasadach z systemem publicznym.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI