Twitter

Henryka Bochniarz na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

wtorek, 4 kwietnia 2017

Posiedzenie WRDS w Poznaniu

Ze spotkań w różnych regionach kraju wynika, że Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego chciałyby mieć większy wpływ na legislację krajową, np. kształt szkolnictwa zawodowego, edukację - powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, na posiedzeniu, 3 kwietnia br., WRDS w Poznaniu.

W czasie spotkania mówiono o roli dialogu społecznego w skali kraju i regionów, nowelizacji ustawy o RDS, zasadach finansowania dialogu w województwach, a także zmianach w komunikacji kolejowej w województwie wielkopolskim. W obradach brał udział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Henryka Bochniarz poinformowała, że w najbliższych miesiącach, po konsultacjach ze wszystkimi partnerami społecznymi, powstanie projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Na najbliższym, plenarnym jej posiedzeniu będą dyskutowane zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych.

Prezydent Konfederacji Lewiatan o roli dialogu społecznego w rozwoju gospodarczym kraju mówiła też w czasie spotkania z przedsiębiorcami z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Jacek Silski, prezes WZP podkreślał jak ważna jest rola partnerów społecznych w poszukiwaniu kompromisów w różnych sprawach.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI