Twitter

Henryka Bochniarz gościem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

wtorek, 11 lipca 2017

Henryka Bochniarz w Wyższej Szkole Biznesu

Poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, sytuacja na polskim rynku pracy, a także kształcenie wykwalifikowanych kadr to kluczowe tematy poruszane podczas posiedzenia Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które odbyło się 10 lipca 2017 r. Gościem specjalnym wydarzenia była dr Henryka Bochniarz - Prezydent Konfederacji "Lewiatan" i Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego.

Podczas posiedzenia Rady Ekspertów dr Sabina Ratajczak - Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji oraz p.o. Prodziekana Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie - zachęcała do skorzystania z projektu pn. "Śląski system PSF (Podmiotowy System Finansowania) wsparciem rozwoju MMSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)". W ramach projektu, którego WSB jest operatorem, przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. Bazy Usług Rozwojowych - jest to platforma, za pośrednictwem której mogą oni skorzystać z dostosowanych do potrzeb szkoleń, doradztwa, mentoringu i coachingu. Przedsiębiorcy mogą również starać się o dofinansowanie w wysokości nawet 100 tys. zł na realizację szkoleń i kursów dla pracowników i pracodawców.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich dr Marcin Lis, Marek Zychla - Prezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Zbigniew Podraza - Prezydent Dąbrowy Górniczej, Jacek Męcina - Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2012-2015, dr Piotr Litwa - Wojewoda Śląski w latach 2014-2015, a także prezesi i przedstawiciele firm i instytucji z regionu.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI