Twitter

Gdzie będzie Polska w gobalnym łańcuchu dostaw za 5 lat? Agrokonferencja BNP Paribas

niedziela, 20 października 2019

Gdzie będzie Polska w gobalnym łańcuchu dostaw za 5 lat? Agrokonferencja BNP Paribas

"Nadchodzi spowolnienie gospodarcze, które widzimy nie tylko w danych PMI, ale także w krótszym horyzoncie czasowym kontraktów czy zamówień" - mówiłam odczas panelu. Jerzy Hausner omówił prognozy swojego zespołu i raport dot. spadku tempa wzrostu PKB, który przygotował dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Prezes BNP Paribas zwracał uwagę na potrzebę kompleksowej obsługi, również finansowej, łańcucha dostaw w rolnictwie, w czym chce mieć udział jego bank.

.Badania nastroju przedsiębiorców, które przeprowadza Lewiata, pokazują gwałtowny wzrost niepewności sytuacji gospodarczej. To będzie w najbliższych kilku latach rzutować na ochłodzenie koniunktury.

Bank BNP Paribas jest pomysłodawcą Agrokonferencji. Pierwsza konferencja skierowana do sektora rolno-spożywczego została zorganizowana w 2006 r. i przez kolejne 13 lat stała się ważnym, dorocznym spotkaniem Banku z klientami i instytucjami z tej branży. Powstała jako platforma współpracy i wymiany doświadczeń producentów, przetwórców, dostawców i dystrybutorów działających w agrobiznesie.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI