Twitter

Brexit albo zniszczy Unię albo przyspieszy reformy, które ją wzmocnią

poniedziałek, 27 czerwca 2016

Brexit albo zniszczy Unię albo przyspieszy reformy, które ją wzmocnią

- Musimy wykazać, że tu nie chodzi tylko o unijne dotacje, tak dla nas ciągle ważne, ale także o wspólny rynek, wspólną politykę zagraniczną, wspólne wartości, nowe kompetencje dla Unii w obszarach ponadgranicznych. Nie ma wspólnoty bez oddawania części swoich uprawnień. Reguły unijne nie mogą być zbiorem, z którego członkowie wybierają tylko to co im w całości odpowiada, musimy mieć zdolność do kompromisów, do działań solidarnych.


W krajach starej Unii coraz częściej pojawiają się głosy, że nowe kraje członkowskie, które miały stać się ożywczą siłą Europy, stały się balastem. Musimy zmienić ten pogląd, musimy pokazać, że czujemy się, podobnie jak Niemcy, Francuzi czy Włosi, odpowiedzialni za Unię, że spełniamy unijne standardy, że nie lekceważymy unijnego prawa. Polska jest w ogonie krajów członkowskich w kwestii implementacji dyrektyw unijnych. Rząd powinien w krótkim czasie przedefiniować politykę europejską i działać na rzecz włączenia Polski w debatę o przyszłości UE. Jest w najlepszym interesie naszej gospodarki pozostanie w możliwie najbliższej relacji do czołowych państw UE, w tym Niemiec.

Dla Polski Brexit oznacza w pierwszej kolejności konsekwencje gospodarcze. Złoty od rana traci na wartości. W ciągu dnia nastąpi prawdopodobnie dalsze jego osłabienie i spadek indeksów na GPW. W dalszej perspektywie trzeba oczekiwać niewielkich zmian w wymianie handlowej z Wielka Brytanią. Brexit przyniesie także konsekwencje dla Polaków mieszkających i pracujących na Wyspach, a w rezultacie także dla polskiego rynku pracy. Trzeba spodziewać się większej niż do tej pory skali powrotów do Polski. Negocjacje Unii z Wielką Brytanią oznaczają także konieczność renegocjacji budżetu UE do 2020 r. i być może ograniczenia wartości środków z funduszy spójności jakie Polska otrzymuje.

Konfederacja Lewiatan jest w stałym kontakcie z BUSINESSEUROPE i innymi organizacjami przedsiębiorców w Europie, w tym CBI. Prezydent BUSINESSEUROPE Emma Marcegaglia podkreśla, że należy się przede wszystkim skoncentrować na tym co przed Europą i gospodarką. Będzie namawiać liderów politycznych do jednoznacznego dalszego wspierania idei Unii Europejskiej i wzmacniania trzech najważniejszych filarów Unii - jednolitego rynku, wspólnej polityki handlowej i euro.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI