Twitter

Spotkanie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet z premier Ewą Kopacz

piątek, 6 marca 2015

gabinet cieni spotyka się z premier Kopacz, 6.03.2015

Co roku tradycyjnie w okolicach Dnia Kobiet Kongres Kobiet spotyka się z urzędującym premierem, by dyskutować o propozycjach zmian i potrzebnych reformach, poczynając od spraw najistotniejszych dla kobiet, przez kulturę, rynek pracy a na dialogu społecznym kończąc. 6 marca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premier Ewa Kopacz przyjęła przedstawicielki kobiecego Gabinetu Cieni.

Rozmowy dotyczyły całego spektrum zagadnień gospodarczych i społecznych, w tym potrzeby zmian systemu podatkowego, bardziej przyjaznych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, zmian na rynku pracy, kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców itp. Premier Kopacz zadeklarowała chęć częstszych spotkań w celu omawiania konkretnych propozycji potrzebnych zmian.

Na zakończenie spotkania przedstawicielki Kongresu Kobiet podziękowały pani premier za zaangażowanie w działania na rzecz przyjęcia tzw. konwencji antyprzemocowej.

 

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI