Twitter

Przeciw barierom

wtorek, 15 listopada 2011

Przeciw barierom

Doceniamy działania Ministerstwa Gospodarki i Komisji Europejskiej na rzecz deregulacji, ale czarna lista barier ograniczających przedsiębiorczość rośnie, bo wszystkie podejmowane dotychczas działania są niewystarczające. I takie będą, dopóki nie zmieni się podstaw stanowienia prawa. Najwyższy czas też, by głośno mówić o finansowych skutkach przeregulowania – przekonywała Henryka Bochniarz 15 listopada 2011 roku podczas konferencji prasowej nt. ograniczania obciążeń administracyjnych.


Prezydent PKPP Lewiatan podkreślała, że usuniecie barier może nastąpić tylko w drodze ścisłych i konsekwentnych konsultacji z interesariuszami, transparentności procesu stanowienia prawa oraz poprzez systematyczne przygotowywanie szczegółowych ocen skutków regulacji zarówno przed, jak i po wprowadzeniu określonych ustaw.


- Marzy mi się, że nasz kolejny sejm, zamiast szczycić się dziesiątkami wprowadzonych ustaw, pochwali się, że ich liczbę zmniejszył, na przykład o sto – zwierzyła się na zakończenie konferencji Henryka Bochniarz


Dziennikarze zostali zaproszeni na spotkanie w związku z konferencją „Regulatory reform in Poland. State of play” oraz spotkaniem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Obciążeń Administracyjnych, które odbyły się w dniach 14-15 listopada 2011 w KPRM.
Na zdjęciu: obok Henryki Bochniarz, Edmund Stoiber, przewodniczący Grupy Wysokiego Szczebla ds. Obciążeń Administracyjnych

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI