Twitter

Pracodawcy i związkowcy wspólnie poparli ozusowanie umów-zlecenia

poniedziałek, 16 czerwca 2014

Henryka Bochniarz i Piotr Duda, wspólna konferencja prasowa, 16 czerwca 2014

16 czerwca na konferencji prasowej Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność" ,OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego i Konfederacja Lewiatan wspólnie wyraziły poparcie dla planowanych przez rząd zmian, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów cywilnoprawnych. Jednocześnie oczekujemy, że planowane rozwiązania uwzględnią zarówno interesy przedsiębiorców, jak i świadczących na ich rzecz pracę pracowników.

Więcej informacji na stronie Konfederacji Lewiatan

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI