Twitter

Pierwsze w historii badanie stanu polskiej demokracji

piątek, 12 września 2014

Prezentacja wyników Demokratycznego Audytu Polski 2014

12 września br. prof. Markowski opublikował wyniki Demokratycznego Audytu Polski - pierwszej w Polsce próby całościowego i porównawczego pokazania stanu polskiej demokracji. Nieprzypadkowo badanie zostało ogłoszone w roku obchodów 25-lecia demokratycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego. Konfederacja Lewiatan od początku wspierała ten projekt.

Diagnoza zespołu pod kierownictwem prof. Markowskiego jest dość optymistyczna – w ciągu ostatniego ćwierćwiecza byliśmy w stanie zbudować solidny system demokratyczny, dość sprawne instytucje państwa, wprowadzić rządy prawa, znacząco zmniejszyć korupcję. Oczywiście pozostaje jeszcze wiele problemów do rozwiązania, ale na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej nasza demokracja ma się całkiem dobrze. Jeszcze dekadę temu Polska odstawała od prymusów regionu, od tamtej pory zrobiliśmy znaczący krok do przodu.

Autorzy raportu podkreślają, że całość obrazu naszej demokracji wygląda dobrze, ale są elementy wymagające głębokich zmian. Należą do nich: niewydolne sądownictwo powszechne i przewlekłość postępowań, inflacja przepisów prawa, nieefektywna machina biurokratyczna, niska frekwencja wyborcza i niski kapitał społeczny, bardzo niewielkie zainteresowanie obywateli procesami politycznymi. Podkreślono również, że Polacy w porównaniu do obywateli sąsiednich krajów mają niezwykle wysokie wymagania wobec demokracji, stąd częsta krytyka pod adresem państwa i jego instytucji.

Po prezentacji głównych wniosków tegorocznego Demokratycznego Audytu Polski przez prof. Markowskiego w auli SWPS w Warszawie odbyła się debata prowadzona przez Klausa Bachmanna z udziałem prof. Aleksandra Smolara, prof. Wiesława Władyki i dominikanina ojca Tomasza Dostaniego. List do uczestników spotkania przesłał prezydent Bronisław Komorowski, który w jego imieniu odczytała sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, min. Irena Wóycicka.

Wynikiem audytu, wzorowanego na podobnych przedsięwzięciach realizowanych na świecie, jest stworzenie narzędzia do monitorowania jakości naszej rodzimej demokracji. Projekt ma przyczynić się też do aktywizacji publicznej debaty na temat stanu demokracji w Polsce.

Treść raportu dostępna tutaj: Demokratyczny Audyt Polski

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI