Twitter

MSP czekają na zmiany

wtorek, 20 grudnia 2011

MSP czekają na zmiany

- Oczekujemy na konkretne rozwiązania, na pakiet zmian, który skutecznie ułatwi działalność gospodarczą. Nie wszystkie muszą być społecznie bolesne. Niektóre nie wymagają żadnych nakładów, jak chociażby redukcja kosztów administracyjnych prowadzenia firm. Sięgają one rocznie 70 mld zł. Gdyby zmniejszyć je choćby o połowę, przyniosłoby to znaczące korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i budżetowi państwa – mówiła Henryka Bochniarz, otwierając konferencję poświęconą prezentacji wyników badań sektora MSP.


Z badań Lewiatana przedstawionych na konferencji przez Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek, Główną Ekonomistkę PKPP Lewiatan wynika jednak, że procedury administracyjne nadal są komplikowane, a nie upraszczane, a to z kolei zwiększa koszty działania przedsiębiorstw. Dostęp do środków unijnych jest ciągle utrudniony i niezbyt dobrze ukierunkowany.


Choć, zdaniem przedsiębiorców, rząd, politycy i administracja ciągle jeszcze nie tworzą dobrych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, widać już jaskółki obiecujących zmian, jak choćby przyspieszenie czasu rejestracji firm. - Cieszy mnie też – mówiła Prezydent PKPP Lewiatan - że premier po raz pierwszy w swoim exposé odniósł się do systemu stanowienia prawa i zapowiedział wprowadzenie zasady one in, one out. Będziemy się temu uważnie przyglądać i egzekwować – zapowiedziała.


W konferencji, podczas której przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na 1,5 tys. małych i średnich przedsiębiorstw, uczestniczyli także: Dariusz Bogdan - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Adam Szejnfeld - Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa, Poseł na Sejm RP

Więcej o konferencji http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/male_i_srednie_firmy_mocno_odczuja_podwyzszenie_skladki_rentowej


Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/_files/2011_12/Raport_MSP.pdf
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI