Twitter

5 INNOWACYJNYCH START-UP’ÓW KONTRA WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

poniedziałek, 19 września 2016

5 INNOWACYJNYCH START-UP’ÓW KONTRA WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Nie ma nic potężniejszego niż dobry pomysł w rękach przedsiębiorczej osoby. To innowatorzy społeczni zmieniają otaczającą nas rzeczywistość, na nowo definiują relacje społeczne i realnie polepszają jakość życia ludzi. Dobre pomysły mogą również na siebie zarabiać – wtedy stają się niezależne i trwałe.

Piątka laureatów konkursu na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne „Społeczny StartUp” udowadnia, że działania zwykłych ludzi budują niezwykły kapitał społeczny kraju.

Stare problemy społeczne można rozwiązywać w nowy, nieoczekiwany i skuteczny sposób. Liczy się pomysł, a w jego realizacji pomóc mogą zarówno najnowsze technologie, jak i znane od dziesięcioleci metody. Najlepsze pomysły, na realizację idei przedsiębiorczości społecznej, po raz kolejny nagrodziła Fundacja Ashoka wraz z UniCredit Foundation we współpracy z Bankiem Pekao S.A., rozstrzygając II edycję Konkursu na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne „Społeczny StartUp”.

Jury tegorocznego konkursu miało przed sobą wyjątkowo trudne zadanie. Wśród blisko 40 zgłoszeń projektów, realizujących innowacyjne podejście do pomagania innym, wyłoniono cztery przedsiębiorstwa społeczne w kategorii „Akcelerator” oraz jedno rozwiązanie w kategorii „Pomysł”.

To dobra wiadomość, że wśród pomysłów znalazło się tak wiele twórczych rozwiązań. Cieszę się, że innowacje społeczne coraz trafniej odpowiadają na nasze potrzeby. Teraz najważniejsze będzie ich umiejętne wdrożenie w polskich realiach, aby przyniosły jak najlepszy efekt i inspirowały innych do działania – mówi Henryka Bochniarz, członek Jury i prezydent Konfederacji Lewiatan.

Za najlepsze pomysły uznano: - Fundację Kuchnia Konfliktu, która – wykorzystując potencjał osób o statusie uchodźców czy migrantów buduje świadomość społeczną Polaków, poprzez potrawy z państw objętych konfliktami zbrojnymi, - HospiCare, - aplikację usprawniającą kontakt pomiędzy lekarzami, terapeutami i opiekunami nieuleczalnie chorych dzieci; - Fundację Łąka, która – pomagając zredukować poziom bezrobocia – zakłada w miastach obniżające poziom CO2 i wspierające zachowanie bioróżnorodności łąki kwietne, - Fundację Mamo Pracuj, czyli portal łączący kobiety wracające z urlopów macierzyńskich na rynek pracy z pracodawcami, - Fundację Teatr 21, która zmienia stereotypowe postrzeganie osób z syndromem Down’a poprzez zaangażowanie ich do realnej pracy artystycznej, jako aktorów i dramaturgów i tym samym pokazując światu ich nietypową, oryginalną perspektywę.

Obszar zainteresowań tegorocznych laureatów konkursu: ochrona środowiska, migracje, integracja osób niepełnosprawnych, rynek pracy czy ochrona zdrowia, znakomicie odzwierciedla współczesne wyzwania społeczne. Dzięki innowacyjnemu podejściu do rozwiązywania tych problemów oraz doradztwu, które w ciągu najbliższych miesięcy otrzymają laureaci konkursu, już wkrótce powinniśmy zobaczyć konkretne efekty ich działalności – mówi Grzegorz Piwowar, wiceprezes Banku Pekao S.A., który już po raz drugi pełnił rolę jurora konkursu.

Prowadząc swoje działania, UniCredit Foundation współpracuje z doświadczonymi organizacjami, specjalizującymi się w przedsiębiorczości społecznej, w celu identyfikacji i wspierania lokalnych inicjatyw, mających duży, społeczny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy oraz organizacji działających na polu innowacyjnej pomocy społecznej – mówi Maurizio Carrara, Prezes UniCredit Foundation.

Przez kolejne osiem miesięcy uczestnicy, wraz z ekspertami z różnych dziedzin, będą pracować nad modelami biznesowymi, budżetami i planami rozwoju. Przedsiębiorstwa otrzymają także wsparcie finansowe na pokrycie kosztów, których nie uda się pokryć z działalności gospodarczej lub innych źródeł, a które w opinii ekspertów okażą się kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstwa. Następnie, we współpracy z ekipą TEDx, laureaci konkursu przygotują wystąpienia dla potencjalnych inwestorów. Jednakże celem projektu – oprócz pomocy konkretnym innowatorom społecznym – jest również propagowanie i szerzenie wiedzy na temat tego typu przedsiębiorczości w Polsce.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu dołączyli do dziesięciu zwycięskich przedsiębiorstw społecznych z 2015 r. Wszyscy przedstawiciele innowacyjnych przedsiębiorstw, będących pod opieką programu Społeczny StartUp, będą mieli okazję do doskonalenia swoich kompetencji i realizacji swojej misji przy czynnym wsparciu ekspertów programu.

Konkurs jest częścią programu Społeczny StartUp, realizowanego przez Fundację Ashoka i UniCredit Foundation, we współpracy z Bankiem Pekao S.A.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI