Twitter

Podsumowanie rekomendacji Europejskiego Forum Nowych Idei, październik 2012

poniedziałek, 22 października 2012
Bardzo słabym punktem pozycji Polski jest fakt, że polityka tworzona jest w ogromnym oddaleniu od partnerów społecznych, głównie pracodawców. My, przedsiębiorcy, musimy być traktowani jako partnerzy, a nie tylko bierni odbiorcy dyskusji. Tyle władzy, ile odpowiedzialności. Bez tego nie uda się wypracować skutecznych narzędzi walki m.in. z problemami na rynku pracy. Brak rozmowy z pracodawcami osłabia pozycję Polski.
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI