Twitter

2012

O urzędnikach i petentach, grudzień 2012
Urzędnicy muszą wiedzieć, że wobec obywatela spełniają funkcję usługową, a zachowują się jak policjanci na tropie groźnego przestępcy....
CZYTAJ WIĘCEJ
O współpracy między politykami a środowiskiem przedsiębiorców, listopad 2012
Przedsiębiorcy muszą być traktowani przez polityków jak partnerzy. Bez tego nie uda się wypracować skutecznych narzędzi do walki m.in. z problemami na rynku pracy....
CZYTAJ WIĘCEJ
O mężczyźnie, którego wyróżnił Kongres Kobiet, październik 2012
W naszym nowoczesnym demokratycznym społeczeństwie równe traktowanie powinno być czymś oczywistym, a nie jest. Nasz kandydat zrozumiał, ze to nie tylko sprawiedliwe, ale efektywne w sensie ekonomiczny...
CZYTAJ WIĘCEJ
Podsumowanie rekomendacji Europejskiego Forum Nowych Idei, październik 2012
My, przedsiębiorcy, musimy być traktowani jako partnerzy, a nie tylko bierni odbiorcy dyskusji. Tyle władzy, ile odpowiedzialności....
CZYTAJ WIĘCEJ
O strategii na przetrwanie Unii Europejskiej, wrzesień 2012
Europa potrzebuje szybkiej integracji politycznej, jednolitej polityki zagranicznej oraz włączenia obywatelek i obywateli w projekt europejski....
CZYTAJ WIĘCEJ
O propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzenia gwarantowanych miejsc dla kobiet w zarządach spółek
Propozycja wprowadzenia kwot, czyli gwarantowanych miejsc dla kobiet w zarządach, może przynieść firmom korzyści....
CZYTAJ WIĘCEJ
O idei przewodniej IV Kongresu Kobiet

O idei przewodniej IV Kongresu Kobiet

piątek, 24 sierpnia 2012
Kongres to miejsce, które przekonuje kobiety, aby sięgały po władzę, a nie stały z tyłu...
CZYTAJ WIĘCEJ
O tym, jak Polska może złagodzić skutki kryzysu, sierpień 2012
Możemy powiększyć wzrost dochodu narodowego o 1 proc., chociażby przez to, że zdejmiemy sporą część tych wszystkich kamieni, które wiszą na szyi przedsiębiorcom, zwłaszcza małym....
CZYTAJ WIĘCEJ
O Manifeście Cyfrowym ogłoszonym przez PKPP Lewiatan, lipiec 2012
Polscy przedsiębiorcy nie wykorzystują dostatecznie Internetu w działalności gospodarczej....
CZYTAJ WIĘCEJ
O sposobach walki z bezrobociem, lipiec 2012
Nie jesteśmy bezludną wyspą, w innych krajach problemy z bezrobociem są poważniejsze niż w Polsce, możemy więc skorzystać ze sposobów tych, którym udało się je zmniejszyć....
CZYTAJ WIĘCEJ
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI