Twitter

O sposobach walki z bezrobociem, lipiec 2012

środa, 18 lipca 2012
Jeszcze kilka lat temu organizacje przedsiębiorców i związki zawodowe miały pewien wpływ na to, jak dzielone są pieniądze przeznaczane na pomoc na rynku pracy, teraz praktycznie decyduje Ministerstwo Finansów. Potrzebne są szybkie, ale kompleksowe działania, nie tylko odmrożenie części pieniędzy z Funduszu Pracy. Nie jesteśmy bezludną wyspą, w innych krajach problemy z bezrobociem są poważniejsze niż w Polsce, możemy więc skorzystać ze sposobów tych, którym udało się je zmniejszyć. Chodzi np. o uelastycznienie prawa pracy oraz zwiększenie efektywności służb pracy i otwarcie rynku dla prywatnych agencji pośrednictwa.
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI