Twitter

O "Czarnej Liście Barier" szkodliwych dla przedsiębiorców, kwiecień 2012

wtorek, 17 kwietnia 2012
W 2011 roku doczekaliśmy się kilku korzystnych zmian (rząd przeprowadził dwie ustawy deregulacyjne), ale nie można mówić o znaczącym obniżeniu barier. Na liście Lewiatana znalazło się 366 barier, a wiec więcej niż w 2010 roku. W związku z pogorszeniem koniunktury gospodarczej zaostrza się międzynarodowa konkurencja i jeśli nie chcemy przegrać rywalizacji z innymi krajami musimy szybciej niż one poprawiać warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego będziemy dalej wskazywać na przepisy, które hamują rozwój gospodarki i proponować rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu.
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI