Twitter

Mój kalendarz

21 kwietnia 2008
Doroczna Konferencja Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej
16 kwietnia 2008
Spotkanie z Fundacją Centrum Twórczości Narodowej
10 kwietnia 2008
Konferencja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Krakowie
09 kwietnia 2008
Spotkanie Zarządu PKPP Lewiatan z Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Krakowie
09 kwietnia 2008
Spotkanie z delegacją MEDEF – Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Francuskich
08 kwietnia 2008
Spotkanie Entreprise Policy Group w Brukseli
07 kwietnia 2008
Seminarium na temat edukacji, organizowane przez Ambasadę Danii, Posiedzenie Zarządu PKPP Lewiatan
04 kwietnia 2008
Spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w PKPP Lewiatan z Minister Rozwoju Regionalnego Panią Elżbietą Bieńkowską
03 kwietnia 2008
Spotkanie władz PKPP Lewiatan z NSZZ "Solidarność", Posiedzenie Komisji Trójstronnej
02 kwietnia 2008
Konferencja "Głos biznesu" w Kielcach
01 kwietnia 2008
Spotkanie władz PKPP Lewiatan z OPZZ
30 marca 2008
Forum Polsko-Niemieckie w Berlinie
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI