Twitter

Mój kalendarz

15 grudnia 2008
Debata w redakcji "Rzeczpospolitej" na temat kryzysu gospodarczego
12 grudnia 2008
Wyjazdowe posiedzenie władz i członków PKPP Lewiatan
11 grudnia 2008
Spotkanie z dyrekcją Muzeum Historii Żydów Polskich
11 grudnia 2008
Rada Programowa "Kongresu Kobiet"
11 grudnia 2008
Organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego debata publiczna, poświęcona obecnemu kryzysowi ekonomicznemu
10 grudnia 2008
Koncert "Era Jazzu"
08 grudnia 2008
Wyjazdowe spotkanie biura PKPP Lewiatan
08 grudnia 2008
Współorganizowana przez Onet, Financial Times i Gazetę Prawną konferencja "Czy i kiedy Polska (i Europa Środkowa) odzyska zaufanie inwestorów?"
06 grudnia 2008
Konferencja w Gdańsku, organizowana z okazji 25. rocznicy przyznania Prezydentowi Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla
04 grudnia 2008
Spotkanie Prezydentów Businesseurope w Paryżu
01 grudnia 2008
Konferencja "Konkurencyjność sektora MSP 2008", współorganizowana przez PKPP Lewiatan oraz Komisję Przyjazne Państwo Sejmu RP
29 listopada 2008
Nagranie debaty w TVP Info, poświęconej dialogowi społecznemu w Polsce
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI