Twitter

Kariera zawodowa

Jestem doktorem ekonomii i certyfikowanym doradcą ds. zarządzania. Ukończyłam Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH).
W latach 1971-90 byłam wykładowcą akademickim oraz pracownikiem naukowym Instytutu Koniunktur i Cen. W 1985 roku, jako stypendystka Fulbrighta, wyjechałam do Stanów Zjednoczonych i do 1987 roku wykładałam na University of Minnesota.

Po powrocie do kraju, w 1989 roku roku założyłam Nicom Consulting, jedną z pierwszych w Polsce firm konsultingowych i przez wiele lat byłam jej prezesem. W 1991 roku w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego objęłam stanowisko ministra przemysłu i handlu. W końcu 1998 roku założyłam Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan (dziś pod nazwą Konfederacja Lewiatan) i od stycznia 1999 roku jestem jej prezydentem.

Jestem wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego. Od 2000 roku przewodniczę Polsko-Japońskiemu Komitetowi Gospodarczemu. Od 2006 roku jestem prezesem Boeing International na Europę Środkową i Wschodnią.  

Bochniarz edukatorem roku 2017
Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan uczestniczyła 9 października br. w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W czasie uroczystości otrzym...
CZYTAJ WIĘCEJ
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI