Twitter

Aktywność społeczna

  • Wspólnie z Gazetą Wyborczą założyłam fundację Nike. Przez dziesięć lat byłam współfundatorką Nagrody Literackiej Nike dla najlepszej książki roku.
  • Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego przeznaczyłam na utworzenie Fundacji Prymus działającej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich.
  • Działam w Fundacji Muzeum Historii Żydów Polskich.
  • Współprzewodniczyłam Komitetowi Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance przy GPW SA.
Flaga Polski
Przedsiębiorcy oraz partnerzy społeczni w Radzie Dialogu Społecznego z wyjątkiem NSZZ Solidarność dziękują Prezydentowi RP za zawetowanie ustawy o Sądzie Najwyższym. ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI