Twitter

2013

V Zawody Narciarskie Lewiatana w Krynicy, Henryka Bochniarz wręczyła nagrody zwycięzcom, 3 marca 2013 r.
3 marca br. na stokach Jaworzyny Krynickiej zakończyły się V Narciarskie Zawody Lewiatana. Zwyciężył Jarosław Urban ze Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan. Drugie miejsce wywalczy...
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapraszam na spotkanie w Uczelni Łazarskiego

Zapraszam na spotkanie w Uczelni Łazarskiego

poniedziałek, 4 marca 2013
5 marca o godz. 17:30 spotkam się ze studentami, absolwentami i wykładowcami w Uczelni Łazarskiego. Zaprezentuję perspektywę przedsiębiorców w sprawie przystąpienia naszego kraju do strefy euro i ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Konferencja prasowa
W przedsiębiorstwach powstaje trzy czwarte produktu krajowego. Inwestycje firm są trzy razy większe niż samorządów. Przedsiębiorcy tworzą dwie trzecie miejsc pracy. To tylko niektóre dane z raportu PK...
CZYTAJ WIĘCEJ
Od lewej: Waldemar Pawlak, dr Henryka Bochniarz, Adam Góral, Andrzej Olechowski, Joanna Solska, Jerzy Baczyński,debata Polityki, 13 lutego 2013 r.
Wzięłam udział w kolejnej z cyklu "Debacie na temat", zorganizowanej wspólnie przez tygodnik Polityka i PZU. W dyskusji z Waldemarem Pawlakiem, Andrzejem Olechowskim, Adamem Góralem i Joanną Solsk...
CZYTAJ WIĘCEJ
Spotkanie z ministrem Mikołajem Budzanowskim z udziałem dr Henryki Bochniarz, 13 lutego 2013 r., PKPP Lewiatan
13 lutego w siedzibie Lewiatana odbyła się dyskusja z udziałem Ministra Mikołaja Budzanowskiego oraz Podsekretarza Stanu w MSP Pawła Tamborskiego na temat zaproponowanego przez rząd projektu Inwestycj...
CZYTAJ WIĘCEJ
Jak skutecznie zarządzać sobą?

Jak skutecznie zarządzać sobą?

wtorek, 12 lutego 2013
12 lutego na zaproszenie Jacka Santorskiego wzięłam udział w konferencji „Wyzwania HR”, która odbyła się w Warszawie. Wspólnie dyskutowaliśmy i doradzaliśmy, jak zarządzać swoim czasem w pracy, ścieżk...
CZYTAJ WIĘCEJ
Spotkanie z zarządem Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny, Lublin, 6 lutego 2013 r.
6 lutego na zaproszenie Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny wzięłam udział w konferencji poświęconej godzeniu życia zawodowego i prywatnego, która odbyła się w Lublinie. Spotkałam się tak...
CZYTAJ WIĘCEJ
Gabinet Cieni i Rada Programowa Kongresu Kobiet
25 stycznia spotkałyśmy się tradycyjnie w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w gronie członkiń Rady Programowej Kongresu Kobiet. Rozmawiałyśmy o pomysłach na program V kongresu, który odbędzie...
CZYTAJ WIĘCEJ
Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski” na zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego z udziałem Henryki Bochniarz
24 stycznia razem z byłymi ministrami gospodarki i finansów wzięłam udział w debacie pt. „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski” zorganizowanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Według ...
CZYTAJ WIĘCEJ
fot. Wprost: Gala Nagród Kisiela 2012 - Zbigniew Jagiełło, Henryka Bochniarz, Janusz Lewandowski, Tomasz Zaboklicki
20 stycznia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się gala wręczenia Nagród Kisiela 2012. Wygłosiłam laudację dla zwycięzcy w kategorii Przedsiębiorca, Tomasza Zaboklickiego z firmy PESA,...
CZYTAJ WIĘCEJ
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI